Với 18 Học Sinh Điếc, Trung Tâm Người Điếc Miền Trung toạ lạc phần giữa của Việt Nam là một nới đặc biệt có nền giáo dục song ngữ. Đây là một trường tư nhân có đội ngũ nhân viên vừa là người Điếc và người nghe, đây là những người thúc đẩy ngôn ngữ ký hiệu và kỹ năng đọc viết Tiếng Việt. Tại nơi đây tôi nhìn thấy rất rõ tương lai tươi sáng của cả nhân viên và học sinh! Tìm hiểu nhiều hơn thông qua những trải nghiệm của Joel khi tham quan ngôi trường này và quan sát quá trình học tập đã diễn ra tại đây. (Có phụ đề)

English subtitle is available on
https://www.joelbarish.com/nobarriers/nb-asia/nb-vietnam/vietnam-da-nang-local-deaf-school/

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA